www by c m a Järva Maavalitsus

Struktuur  
Osakonnad  
Ametnikud  
Palgaandmed  
Hallatavad asutused  
Komisjonid  
Teabenõude esitamine  

Otsing: 

  Üldinfo
Üldinfo

 Struktuur
Maavalitsuse struktuuri skeem

 Osakonnad
Osakondade põhiülesanded ja põhimäärused

 Ametnikud
Maavalitsuse ametnike kontaktandmed, ametijuhendid,vastuvõtuajad ja andmed palga kohta

 Palgaandmed
Maavalitsuse 2004.a. töötasustamise andmed.

 Hallatavad asutused
Maavalitsuse hallatavate asutuste kontaktandmed

 Komisjonid
Maavanema poolt moodustatud komisjonide ja nõukogude koosseis ja ülesanded

 Teabenõude esitamine
Teabenõude esitamise vorm Järva Maavalitsusele.

Ajakohast
  • Järva maavalitsuse eelinfo 7.-11. veebruar 4.02.2005


  • Järva Maavalitsus võtab sotsiaal- ja tervishoiuosakonda tööle peaspetsialisti 30.01.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 31.jaanuar – 4. veebruar 28.01.2005


  • Järva maavalitsus võtab sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tööle peaspetsialisti 27.01.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 24.-28. jaanuar 21.01.2005


  • Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee