www by c m a Järva Maavalitsus

Struktuur  
Osakonnad  
Ametnikud  
Palgaandmed  
Hallatavad asutused  
Komisjonid  
Teabenõude esitamine  

Otsing: 

  Üldinfo Hallatavad asutused
Hallatavad asutused

JÄRVAMAA PÄÄSTETEENISTUS Direktor: Margo Klaos
Tegevusala: riiklik tuletõrje- ja kodanikukaitsejärelvalve ja ennetustöö teostamine ning inimeste ja vara päästmine ja keskkonna kaitsmine õnnetuse korral.
Vaata ka: jarva.ee/?CatID=203
PÄINURME INTERNAATKOOL Direktor: Eevi Tüüna
Tegevusala: vaimupuuetega õpilaste õpetamine, arendamine, aktiivsuse ja vastutuse tõstmine, iseseisvaks eluks ettevalmistamine - integreerumine ja rehabiliteerimine
JÄRVAMAA MUUSEUM Direktor: Tiiu Saarist
Tegevusala: kogub, säilitab, uurib ja eksponeerib inimese ning tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asju ning korraldab nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.
Vaata ka: jarva.ee/?CatID=201
Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee