www by c m a Järva Maavalitsus

Struktuur  
Osakonnad  
Ametnikud  
Palgaandmed  
Hallatavad asutused  
Komisjonid  
Teabenõude esitamine  

Otsing: 

  Üldinfo Teabenõude esitamine
Teabenõuete esitamine

Teabenõue Järva Maavalitsusele
* Eesnimi:
* Perekonnanimi:
Juriidilisel isikul asutuse nimetus
Juriidilise isiku nimi:
* Soovitud teabe sisu või dokumendi liik:
* Teabeõude täitmise viis:
** Telefon:
** Email:
** Aadress:
* Väli peab olema täidetud!
** Üks kolmest kontakti väljast peab olema täidetud!
Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee