Kontakt

Järva Maavalitsus
Rüütli 25, 72713 Paide
tel: 385 9601, faks: 385 0519, e-post: jmv@jarvamv.ee
Digitaalselt allkirjastatud dokumente võetakse vastu e-posti aadressil
jmv@jarvamv.ee (.pdf või .rtf vormingus fail allkirjastatud Eesti
Sertifitseerimiskeskuse DigiDoc tarkvaraga)
Asukoht kaardil
www by c m a