Uudised

Järva Maavalitsuse alaealiste komisjon kuulutab välja Järva maakonnas alaealistega tehtava kuriteoennetusliku töö toetamise projektikonkursi  05.04.2007
Järva Maavalitsuse alaealiste komisjon kuulutab välja Järva maakonnas alaealistega tehtava kuriteoennetusliku töö toetamise projektikonkursi.

Rahastamine toimub vastavalt Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Järva Maavalitsuse vahelise koostöölepingule üldsummas 90 000 krooni. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kes on kantud registrisse, ning kelle esitatud projekt vastab järgmistele tingimustele:
- on suunatud sihtrühma noortele
- jälgib maakonna alaealiste komisjonide kuriteoennetuslikke prioriteete
- projekti meetoditele vastavate spetsialistide olemasolu

2007.a. prioriteedid:
- riskirühma laste koolijärgse aja sisustamine
- riskirühma laste ja alaealiste komisjonis arvel olevate laste ja noorte suve sisustamine (vähemalt kaks nädalat)
- koolikiusamise ja -vägivalla vähendamisele suunatud tegevused

Taotlemisel esitada lisaks projektile järgmised dokumendid:
- vormikohane taotlus
- garantiikiri kaasfinantseerijalt
- kinnitus kohalikult omavalitsuselt
- MTÜ registrikaardi koopia
- registreeritud põhikirja koopia

Kohalike omavalitsuste või nende allasutuste projektide kogumaksumuses on kohaliku omavalitsuse nõutav osalus vähemalt 20%.
Projekti kestus: juuni – oktoober 2007.a.

Projekti esitamise tähtaeg: hiljemalt 15.mai 2007.a.
Projektid esitada Järva Maavalitsuse alaealiste komisjonile (Rüütli 25, Paide 72713), esimees Juhan Sikk, sekretär Annika Maarend

Konkursi tulemustest teavitatakse kõiki osalejaid e-maili teel hiljemalt 15.juunil 2007.a.

Lisainfo: Juhan Sikk tel. 385 9606; Juhan.Sikk@jarvamv.ee


Tagasi Üles
www by c m a