Uudised

Alkoholi müügikeeld Järvamaal kehtib ka 8. ja 9. mail  02.05.2007

Avaliku korra tagamise huvides peatab Järva maavanem oma korraldusega nr 441 02.05.2007. a. alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse Järva maakonnas 8. ja 9. mail 2007.a. järgmistes müügikohtades:
1.1 kauplused;
1.2 rändkauplused;
1.3 väljaspool siseruume toimuvad avalikud üritused;
1.4 toitlustusäri tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole toitlustusäri siseruume paigutatud müügikohad (välikohvikud).

Ettepaneku alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks tegi maavanemale Lääne Politseiprefektuur.

Teate koostas:

Ants Leppoja
maavanema nõunik
385 9642
509 7600
ants.leppoja@jarvamv.eeTagasi Üles
www by c m a