Uudised

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon sai uue koosseisu  16.05.2007
Maavanem Üllar Vahtramäe moodustas 8.mail uues koosseisus kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni. Komisjoni juhib maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Arto Saar. Komisjoni kuuluvad veel:
Imbi Karu – ühistegevuse kodanikeühenduste esindaja;
Katre Mägi – Sotsiaalnõukoja esimees;
Krista Nurm – Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor;
Katrin Puusepp – SA Järvamaa Arenduskeskus juhataja;
Silja Talviste – maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;
Riina Trumm – MTÜ Kodukant Järvamaa juhatuse esimees.
Komisjoni sekretär on maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Helle Piik Samuti kinnitas maavanem komisjoni töö põhimõtted ja ülesanded.

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni töö põhimõtted ja ülesanded
Komisjoni koosolek toimub 21. mail kell 13.00 maavalitsuse III korruse saalis. Päevakorras on kohaliku omaalgatuse programmi 2007. aasta kevadises taotlusvoorus laekunud projektide läbivaatamine.

Komisjoni sekretär Helle Piik ütles, et käesoleval aastal jagatakse Järvamaal kohaliku omaalgatuse toetuseks üle miljoni krooni (1 082 718 krooni). Kevadises taotlusvoorus laekus kokku 34 projekti ja taotluste kogusumma on 855 000 krooni.

Kohaliku omaalgatuse programmist saavad toetust taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Kui varasematel aastatel on toetust jagatud ainult maal tegutsevatele III sektori organisatsioonidele, siis käesolevast aastast saavad toetust taotleda ka linnades tegutsevad organisatsioonid.

Lisainfo:

Arto Saar
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja
385 9609
arto.saar@jarvamv.ee

Helle Piik
arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist
385 9611
helle.piik@jarvamv.ee

Teate koostas:

Ants Leppoja
maavanema nõunik
385 9642
509 7600
ants.leppoja@jarvamv.ee


Tagasi Üles
www by c m a