Uudised

Lõppes alaealiste komisjoni projektikonkurss  28.05.2007

25. mail tegi alaealiste komisjon kokkuvõtte Järva maakonnas alaealistega tehtava kuriteoennetusliku töö toetamise projektikonkursist. Alaealiste komisjoni sekretär Juhan Sikk ütles, et konkursile laekus üksteist projekti. Toetust saavad kümme projekti kogusummas 90 000 krooni. (lisatud). Käesoleval aastal olid projektikonkursi prioriteedid: riskirühma laste koolijärgse aja sisustamine; riskirühma laste ja alaealiste komisjonis arvel olevate laste ja noorte suve sisustamine; koolikiusamise ja -vägivalla vähendamisele suunatud tegevused.

Väljavõte Järva Maavalitsuse Alaealiste komisjoni 25.05.2007.a. protokollist nr 5

Lisainfo:

Juhan Sikk
Alaealiste komisjoni sekretär
385 9606
juhan.sikk@jarvamv.ee

Teate koostas:

Ants Leppoja
maavanema nõunik
385 9642
509 7600
ants.leppoja@jarvamv.ee

 Tagasi Üles
www by c m a