Perekonnaseisuosakond

Põhiülesannetena osakond:

 • koostab sünni-, surma-, abielu-, abielulahutus-, ja nimemuutmisakte; kindlustab perekonnaseisuaktide kannete seaduslikkuse;
 • parandab ja muudab kehtestatud korras perekonnaseisuakti kande ning tühistab ja taastab perekonnaseisuakte;
 • annab välja seaduses ettenähtud korras perekonnaseisutunnistusi, tõendeid ja perekonnaseisuaktide ärakirju;
 • kontrollib omavalitsustest saabuvate perekonnaseisuaktide vastavust seadustele ning rakendab abinõud vigade kõrvaldamiseks;
 • nõustab omavalitsuste ametiisikuid, kes koostavad perekonnaseisuakte;
 • esitab vastavalt kehtestatud korrale Siseministeeriumi Perekonnaseisuosakonnale aruanded perekonnaseisuaktide koostamise kohta maakonnas ja perekonnaseisuaktide teised eksemplarid;
 • esitab kehtestatud korras statistilise aruande statistikaorganitele;
 • hoiab aktiraamatuid ja kindlustab nende säilivuse;
  varustab maakonna omavalitsusi perekonnaseisuaktide ja -tunnistuste plankidega;
 • selgitab elanikkonnale perekonnaseadust; võtab vastu kodanikke ning vaatab läbi nende avaldusi ja kaebusi;
 • korraldab tööks vajalike andmekogude pidamist (andmete töötlemine, arvestuse pidamine, andmete kaitse tagamine).

Põhimäärus           AmetnikudTagasi Üles