Sisukord

•  Üldinfo
     •  Maavanem
     •  Struktuur
     •  Koosseis
     •  Osakonnad
          •  Kantselei
          •  Arengu- ja planeeringuosakond
          •  Haridus- ja kultuuriosakond
          •  Maaosakond
          •  Perekonnaseisuosakond
          •  Rahandusosakond
          •  Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
     •  Põhimäärused
          •  Kantselei
          •  Arengu- ja planeeringuosakond
          •  Haridus- ja kultuuriosakond
          •  Maaosakond
          •  Perekonnaseisuosakond
          •  Rahandusosakond
          •  Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
     •  Ametnikud
          •  Kantselei
          •  Arengu- ja planeeringuosakond
          •  Haridus- ja kultuuriosakond
          •  Maaosakond
          •  Perekonnaseisuosakond
          •  Rahandusosakond
          •  Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
     •  Palgaandmed
     •  Hallatavad asutused
     •  Tööaeg
     •  Avalikud teenused
          •  Kantseleitoimingud
          •  Peretoimingud
          •  Sotsiaaltoimingud
     •  EV sümbolid
•  Uudised
     •  Nädala eelinfo
•  Avalik teave
     •  Järvamaa aastaraamatud
     •  Maavalitsuse osakondade põhimäärused
     •  Avalduste ja muude dokumentide vormid
          •  Maaosakonna toimingud
          •  Perekonnaseisuosakonna toimingud
          •  Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna toimingud
     •  Ametijuhendid
     •  Andmed ametnike kohta
     •  Kriisireguleerimine
     •  Maavalitsuse eelarved ning nende täitmise aruanded
     •  Riiklik järelevalve
     •  Arengukavad ja planeeringud
     •  Maavalitsuse tellitud uurimused ja analüüsid
     •  Andmed täitmata ametikohtade kohta
     •  Vastuvõtuajad
     •  Kehtivad palgamäärad ja juhendid
     •  Maavalitsuse poolt osutatavad avalikud teenused
     •  Dokumendiregister
•  Maakond
     •  Järvamaa autasud
          •  Järvamaa vapimärk
          •  Järvamaa teenetemedal
          •  Järvamaa teenetemärk
     •  Järvamaa infoportaal
     •  Järvamaa kultuuri kodulehekülg
     •  Järvamaa hariduse kodulehekülg
     •  Bussiliiklus Järvamaal
•  Dokumendiregister
•  Teabenõue
•  Vanale kodulehele


Tagasi Üles
www by c m a