Järva Maavalitsuse koosseis seisuga 1. juuli 2007.a.

Ametinimetus  Koosseisuüksuste arv 
  Valitsus-
ametnikud 
Kõrgemad ametnikud  Vanem- ametnikud  Noorem-
ametnikud 
Abi-
teenistujad 
Kokku 
maavanem           
maasekretär           
maavanema nõunik           
nõunik           
siseaudiitor           
Kantselei  
vanemspetsialist           
personalijuht           
informaatikajuht           
informaatika peaspetsialist           
jurist           
peaspetsialist           
arhivaar           
infospetsilaist           
Kokku:  2  4  8      14 
Vakantne:  juristi ametikoht
siseaudiitori ametikoht 
 
Arengu- ja planeeringuosakond  
juhataja           
nõunik           
peaspetsialist           
Kokku:    3  4      7 
Vakantne:  peaspetsialisti ametikoht 
 
Haridus- ja kultuuriosakond  
juhataja           
peainspektor           
kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist           
sporditöö peaspetsialist           
hariduskorralduse vanemspetsialist           
Kokku:    1  5      6 
     
 
Maaosakond  
juhataja           
maareformi peaspetsialist           
vanemspetsialist           
Kokku:    1  2      3 
 
Rahandusosakond  
juhataja           
finantsjuht-pearaamatupidaja           
pearaamatupidaja asetäitja           
peaspetsialist           
halduse peaspetsialist           
vanemspetsialist           
autojuht           
koristaja           
majahoidja           
Kokku:    2  4    4  10 
     
 
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond  
juhataja           
lastekaitse peaspetsialist           
peaspetsialist           
sotsiaaltöö peaspetsialist           
Kokku:    1  4      5 
 
Perekonnaseisuosakond  
juhataja           
inspektor           
rahvastikuregistri spetsialist           
Kokku:  1  2      3 
 
Koosseisuvälised töötajad  
TÜ esindaja maakonnas      0,25       
EL Kesk-Eesti infopunkti infokonsultant           
Kokku:      1,25      1,25 
 
Kõik kokku:  2  13  30,25    4  49,25 Tagasi Üles
www by c m a