www by c m a Järva Maavalitsus

Avaliku teenuse standard avaldustele ja märgukirjadele vastamise kohta  
Maaosakonna toimingud  
Haridus-ja kultuuriosakonna toimingud  
Perekonnaseisuosakonna toimingud  
Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna toimingud  

Otsing: 

  Toimingud
Toimingud

 Avaliku teenuse standard avaldustele ja märgukirjadele vastamise kohta


 Maaosakonna toimingud
Maa ostueesõigusega erastamine,maa munitsipaalomandisse andmine, maa riigi omandisse jätmine jt

 Haridus-ja kultuuriosakonna toimingud
Õpilasele sobiva koolitüübi ja õppevormi määramine. Alaealiste õigusrikkumise asja arutamine ning mõjutusvahendite rakendamine

 Perekonnaseisuosakonna toimingud
Sünni, surma, abielu, abielulahutuse, nimemuutuse registeerimine.Aktikannete parandamine. Korduva perekonnaseisutunnistuse saamine

 Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna toimingud
Lapsendamise korraldamine ja nõustamine. Nõustamine lapse perekonnas hooldamise jt küsimustes

Ajakohast
  • Järva maavalitsuse eelinfo 4.-8. aprill 2005 1.04.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 28.märts – 2.aprill 2005 24.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 21.-24. märts 2005 18.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 14.-18. märts 2005 11.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 7.- 11. märts 4.03.2005


  • Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee