www by c m a Järva Maavalitsus


Otsing: 

  Uus!
Uus!

Palgaandmed
(31.03.2005 08:11:50)
Maavalitsuse 2004.a. töötasustamise andmed.... loe edasi.
Alaealiste komisjoni 2004. aasta tegevuse aruanne
(28.01.2005 08:39:34)
loe edasi.
Järva maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu ühist...
(20.01.2005 09:38:46)
loe edasi.
Aastaraamatud
(20.01.2005 09:36:15)
http://www.jarva.ee/?CatID=121
Järva maakonna arengukavad ja planeeringud
(20.01.2005 09:34:07)
http://www.jarva.ee/?CatID=1367
Alaealise õiguserikkumise asja arutamine ning mõjutus...
(04.01.2005 16:59:35)
Selleks ja alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö tegemiseks on moodustatud Järva maavalitsuse al... loe edasi.
Dokumendiregister
(30.11.2004 17:06:31)
http://zoomserv.mls.ee/jarvamv/
Arengu-ja planeeringuosakonna põhimäärus
(22.09.2004 14:55:12)
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused... loe edasi.
Kantselei põhimäärus
(22.09.2004 14:48:55)
Põhimäärus sätestab kantselei ja selle juhi ülesanded, õigused ning kohustused... loe edasi.
Haridus-ja kultuuriosakonna põhimäärus
(22.09.2004 14:21:43)
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused... loe edasi.
Maaosakonna põhimäärus
(22.09.2004 14:19:55)
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused... loe edasi.
Arengu- ja planeeringuosakond
(22.09.2004 14:15:04)
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt maavalitsusele antud ülesandeid territoriaalse p... loe edasi.
Majandusosakonna põhimäärus
(06.09.2004 15:45:42)
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused... loe edasi.
Struktuur
(06.09.2004 15:22:14)
Maavalitsuse struktuuri skeem... loe edasi.
Järva Maavalitsuse Perekonnaseisuosakonna vastuvõtuaj...
(26.08.2004 12:30:42)
loe edasi.
Korduva perekonnaseisutunnistuse saamine
(26.08.2004 12:28:24)
Korduva perekonnaseisutunnistuse saamiseks esitatakse vormikohane avaldus. Missugused dokumendid asuvad J... loe edasi.
Avaliku teenuse standard perekonnaseisuaktide kannete...
(26.08.2004 12:26:55)
loe edasi.
Avaliku teenuse standard surmajuhtumi registreerimise...
(26.08.2004 12:24:27)
loe edasi.
Avaliku teenuse standard abielu lahutamise kohta
(26.08.2004 12:23:18)
loe edasi.
Avaliku teenuse standard sünni registreerimise ja põl...
(26.08.2004 12:21:23)
loe edasi.
Ajakohast
  • Järva maavalitsuse eelinfo 4.-8. aprill 2005 1.04.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 28.märts – 2.aprill 2005 24.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 21.-24. märts 2005 18.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 14.-18. märts 2005 11.03.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 7.- 11. märts 4.03.2005


  • Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee