www by c m a Järva Maavalitsus

Struktuur  
Osakonnad  
Ametnikud  
Palgaandmed  
Hallatavad asutused  
Komisjonid  
Teabenõude esitamine  

Otsing: 

  Üldinfo Osakonnad
Osakonnad

 Kantselei
Korraldab maavalitsuse asjaajamist, infosüsteemialast tööd, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist

 Kantselei põhimäärus
Põhimäärus sätestab kantselei ja selle juhi ülesanded, õigused ning kohustused

 Arengu- ja planeeringuosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt maavalitsusele antud ülesandeid territoriaalse planeeringutegevuse korraldamisel ja koordineerimisel ning infrastruktuuri arendamisel

 Arengu-ja planeeringuosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Haridus- ja kultuuriosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordi valdkonnas

 Maaosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid maareformi, maa omandi ja kasutamisega seotud küsimustes

 Majandusosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud ülesandeid ettevõtluse, põllumajanduse ja regionaalarengu valdkondades

 Perekonnaseisuosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt maavalitsusele antud ülesandeid perekonnaseisuarvestuse korraldamisel ja seaduslikkuse tagamisel perekonnaseisudokumentide täitmisel.

 Rahandusosakond
Korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, RIP-i alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist

 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel maavalitsusele antud sotsiaal- ja tervishoiualaseid ülesandeid.

 Haridus-ja kultuuriosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Maaosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Majandusosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Perekonnaseisuosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Rahandusosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

 Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna põhimäärus
Põhimäärus sätestab osakonna ja osakonnajuhataja ülesanded, õigused ning kohustused

Ajakohast
  • Järva maavalitsuse eelinfo 7.-11. veebruar 4.02.2005


  • Järva Maavalitsus võtab sotsiaal- ja tervishoiuosakonda tööle peaspetsialisti 30.01.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 31.jaanuar – 4. veebruar 28.01.2005


  • Järva maavalitsus võtab sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tööle peaspetsialisti 27.01.2005


  • Järva maavalitsuse eelinfo 24.-28. jaanuar 21.01.2005


  • Järva maavalitsusRüütli 25 72713 Paide Tel. 038 59 601 Faks 038 50 519 e-post jmv@jarvamv.ee